Beba posle 35.


Stiče se utisak da priroda baš i nije bila podjednako darežljiva prema ženama kao prema muškarcima, jer ima izvesne istine u tome da biološki časovnik ženi otkucava. Žene se rađaju sa odredenim brojem jajnih ćelija, i to je činjenica.
Pre­ma nekim podacima ta brojka na rođenju iznosi oko milion ćelija, da bi do puberteta spala na svega 300.000 - 400.000 i dalje nastavlja da opada iz meseca u mesec, iz godine u godinu.

Plodnost žene jako varira, pa ni strogih granice za rađanje nema - žena može da se ostvari kao majka dokle god je fertilno sposobna, tj. dokle god postoji ovulacija i uredan menstruaini ciklus.Sa emancipacijom žena u drustvu došlo je do pomeranja starosne dobi trudnica, pa je sve više onih koje su starije od trideset i pet godina i upravo se te godine uzimaju kao neka granica nakon koje je potrebno raditi dodatne analize u cilju rađanja zdrave bebe. Sa starenjem se odvijaju brojne promene u organizmu, povećava se rizik od pojave hromozomskih anomalija i iz tog razloga postoji preporuka da se urade citogenetska ispitivanja.