Hormoni ženskog ciklusa

Pojednostavljeno o hormonima ženskog ciklusa
Tokom reproduktivnog doba jedne žene bazični nivo hormona se uvek proizvodi. Višak hormona u odnosu na osnovni nivo varira i čini tzv menstrualni ciklus. Žlezde koje učestvuju u pomenutom ciklusu su : hipotalamus ( deo mozga ) , hipofiza i jajnici. Hipotalamus šalje signale hipofizi. Hipofiza šalje signale jajnicima a oni povratnu informaciju šalju hipotalamusu. Hormoni služe kao signali koje pojedini organi izlučuju u krv i tako dospevaju do drugih organa.

Hipotalamus registruje promene u nivou hormona jajnika. Kada nivo estrogena , prvenstveno â-17 estradiola, opadne- hipotalamus luči višak GnRH-a gonadotropin – rilising hormona. On stimuliše hipofizu na lučenje FSH –folikulo stimulirajućeg hormona. Skok nivoa FSH dovodi do rasta desetak do dvadeset folikula u jajnicima. Samo jedan od njih će tokom jednog ciklusa dostići punu zrelost. Ostatak će biti resorbovan nakon ovulacije. Resorbovani folikuli postanu tzv atretični folikuli .

Folikuli tokom svog rasta luče estrogen u sve većim količinama. Estrogeni utiču na sluzokožu materice dovodeći do njenog bujanja odnosno proliferacije ( proliferativna faza ). Neposredno pred sazrevanje jajne ćelije folikul izluči veću količinu progesterona uz postojeću količinu estrogena.

Estrogeni najverovatnije utiču na hipotalamus da poveća nivo GnRH. Pod uticajem rilising hormona hipofiza luči FSH i luteinizirajuci hormon ( LH ). Dostignuti maksimium (pik) FSH-LH dovodi do pucanja folikula i otpuštanja jajne ćelije ( ovulacije ). Pod uticajem LH folikul menja svoju funkciju i ime. Pod nazivom žuto telo ( corpus luteum ) sada luči sve manje estrogena a sve više progesterona.

Progesteron uvodi matericu u sekretornu fazu tako sto sluzokoža zadebljala pod uticajem estrogena , sada počinje da luči tečnost hranljivu za oplođenu jajnu ćeliju. Neposredno nakon ovulacije FSH se vraća na osnovni nivo. LH postepeno opada sa porastom progesterona. Ako je došlo do oplođenja jajne ćelije, žuto telo nastavlja da luči estrogen i progesteron da bi održalo trudnoću. Međutim, da bi žuto telo obavljalo svoju ulogu mora da bude stimulisano humanim horionskim gonadotropinom (HCG) kojeg luči posteljica (placenta ). HCG je po svom sastavu skoro identičan LH – pa nije čudno što imaju istu funkciju. Ako ne dođe do oplođenja jajne ćelije – žuto telo postane belo telo ( corpus albicans). Ono luči sve manje količine hormona što dovodi do razgradnje materične sluzokože. Tada započinje menstruacija. Kada nivo estrogena ponovo dostigne dovoljno nizak nivo – hipotalamus izluči GnRH koji označava početak novog ciklusa.