Premenstrualni sindrom - PMS

Premenstrualni sindrom (PMS) 

Premenstrualni sindrom čini skup raznovrsnih simptoma koji se javljaju nekoliko dana pred, kao i prvih par dana same menstruacije u većini godišnjih ciklusa žene , ako ne i u svim. Simptomi se nakon toga povlače bar do ovulacije .Naučnici se još nisu usaglasili po pitanju definicije PMS-a. Jedni uzimaju u obzir samo simptome koji postmenstrualno u potpunosti nestaju, dok drugi prvenstveno posmatraju premenstrualnu naglašenost simptoma koji i inače postoje.Pokušaji da se objasni biološka osnova PMS-a za sada nisu urodili plodom. U terapiji su korišćeni razni preparati, počev od progesterona, visokih doza vitamina i minerala, ulja od jagorčevine pa sve do antidepresanata. Nijedan od njih se u kontrolisanim ispitivanjima nije pokazao efikasnijim od placeba.

Hormonski supresori
Hormonski supresori ( supstance koji umanjuju nivo i dejstvo hormona ) za sada nisu klinički ispitani. Cena većine tih preparata je visoka i njihova upotreba na duže staze ili u većoj kolicini skopčana je sa nizom neželjenih dejstava. Ponekad žene same sebi nađu lek. Neke su primetile da promena u ishrani ili učestalije fizičke vežbe mogu značajno da utiču na Stepen placebo ( prividnog pozitivnog efekta ) je toliko visok simptome PMS-a. da se u nekontrolisanim istraživanjima čini kako sve i jedan preparat deluje. Broj i težina samih simptoma ne čine osnovnu razliku između žena koje pate od PMS-a i onih koje ga nemaju.

Psihološke karakteristike žena sa PMS-om
Nedavna istraživanja psiholoških karakteristika žena sa PMS-om pokazala su međutim postojanje značajnih razlika između ove dve grupe.

Žene sa PMS-om imaju manje samopouzdanja. Sklone su da krive sebe ako se nešto loše desi. Osećaju grižu savesti ako se razbesne. Izbegavaju stresne situacije. Često priželjkuju da problem sam od sebe nestane umesto da se suoče sa njim i reše ga. Osećanja zadržavaju za sebe i podležu više stresu. Sve u svemu – odgovaraju opisu “ dobre ženice “. Prema tome  čini se da nisu u pitanju samo hemijske promene koje se ciklično odigravaju u našem organizmu, već kako su žene odgojene da reagujeu na te promene. U ovu pretpostavku uklapa se i onaj broj žena koji tvrdi da se predmenstrualno oseća bolje, jače i kreativnije  Lek protiv PMS-a će se zato lakše naći u resocijalizaciji nego u medicini.